Levering, herroepingsrecht & garantie

Levering

Bestellingen ter waarde van ten minste 100 euro genieten van gratis levering in België en Nederland. Indien de consument zich na ontvangst van het bestelde op zijn herroepingsrecht beroept, worden de kosten van levering op de consument verhaald.

Ondanks de leveringstermijnen louter indicatief zijn, beschikt de klant over de mogelijkheid om de bestelling schriftelijk te annuleren indien er reeds meer dan één maand is verstreken sinds de door ACE Lighting vooropgestelde leveringstermijn. 

De klant die beroep doet op onze grensoverschrijdende leveringsservice draagt de invoerrechten en belastingen die gewoonlijk worden aangerekend.

Leveringsopties:

-    Bestelling ophalen ter plaatse in de winkel, tot twee weken na berichtgeving;

-    Levering aan huis zowel binnen België als binnen Europa;

-    Levering wanneer het u past indien u in de provincie Antwerpen woont.

Elke bestelling wordt voorzien van een track&trace-code zodat u uw bestelling kan volgen. 

Indien u niet thuis bent op het moment van levering ontvangt u een ontvangstbevestiging in uw brievenbus en kan u uw bestelling daags nadien gaan ophalen bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. 

Herroepingsrecht 

De consument beschikt over een wettelijk gewaarborgde termijn van 14 kalenderdagen om zonder opgave van redenen zijn recht tot herroeping uit te oefenen. De consument dient de onderneming op de hoogte te stellen via info@acelight.be van zijn beslissing en daarenboven steeds gebruik te maken van het retourdocument dat op de website beschikbaar is of een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten die de producten niet in de fysieke winkel hebben aangekocht (dwz. voor verkopen op afstand). 

Van zodra de consument de onderneming in kennis heeft gesteld – binnen de wettelijke en contractuele termijn van 14 dagen - dat hij zich wenst te beroepen op zijn herroepingsrecht, beschikt hij over 5 kalenderdagen om de bestelling te verzenden naar hierboven vermeld adres. De consument die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht neemt de verzendingskosten en het risico voor het terugsturen voor zijn rekening. 

Om zich op het herroepingsrecht te beroepenen dient de consument te waarborgen dat de producten compleet (inclusief alle accessoires, handleidingen en documentatie) en onbeschadigd zijn. 

De producten dienen in oorspronkelijke (nieuw) staat en in de originele verpakking te worden terugbezorgd. Producten en verpakking worden als nieuw beschouwd wanneer zij door de consument louter in ontvangst zijn genomen en geopend. Als nieuw worden niet beschouwd producten dewelke in gebruik zijn genomen en/of zijn geïnstalleerd en verpakking dewelke zichtbare schade vertoont. 

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op maat gemaakt zijn voor de consument, of dermate voor een specifieke persoon bestemd zijn, dat zij als gevolg van de herroeping door deze specifieke persoon, niet langer verkoopbaar zijn voor ACE Lighting.

Producten die bij aankomst beschadigd blijken te zijn, ook al is het transport de oorzaak van deze beschadiging, worden niet aanvaard en dienen door de consument binnen 14 kalenderdagen terug worden opgehaald of worden op zijn kosten terug verzonden. 

De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient het via de website ter beschikking gestelde formulier ingevuld terug te bezorgen (dwz. fysiek bijgevoegd bij het terugbezorgde product).

Garantie

De klant geniet van een wettelijke garantietermijn van twee jaar. Bij sommige producten beschikt de klant over de mogelijkheid om de periode van garantie te verlengen, doch slechts enkel mits schriftelijk akkoord van ACE Lighting. Indien de producten niet conform de gebruikelijke onderhoudsvoorschriften, meegeleverd met het product, werden behandeld, gaat het voordeel van de garantie teniet. 

Producten

ACE Lighting biedt producten aan binnen het gamma van verlichting, design meubels en accessoires. Van elk product zijn slechts een beperkt aantal stuks beschikbaar, derhalve worden orders onder voorbehoud aangenomen en naargelang de mogelijkheden van de onderneming uitgevoerd. Toonzaalmodellen kunnen sporen van gebruik vertonen, waarvoor geen enkel verhaal opzichtens ACE Lighting kan worden gesteld. 

Prijzen

De prijzen zoals weergegeven zijn steeds inclusief BTW. Klanten met een geldig BTW-nummer buiten België zijn geen BTW verschuldigd. 

Promoties en kortingscodes worden steeds op tijdelijke basis verleend en nemen einde op datum zoals vermeld. Promoties en kortingscodes zijn in geen geval cumuleerbaar. 


Contacteer ons