Algemene Voorwaarden van ACE Lighting

Bedrijfsgegevens

ACE Lighting
Kammenstraat 78
2000 Antwerpen
België
+32 3 225 27 78
info@acelight.be
BTW-nummer: BE 0501.273.630

Producten

Via deze website biedt ACE Lighting producten aan binnen het gamma van verlichting, design meubels en accessoires die voorzien zijn van een promotionele prijs. Van elk product zijn slechts een beperkt aantal stuks beschikbaar. Sommige toonzaalmodellen kunnen tekenen van gebruik vertonen, de producten zijn vrij te bezichtigen in onze winkel. Alle producten worden exclusief lampen en toebehoren aangeboden op onze website.

 

Bestellingen

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.

Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen.

Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn. 

Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant tenzij anders vermeld.

Prijzen

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht. Alle vermelde prijzen op onze  website zijn steeds inclusief btw. De afrekening van bestellingen gebeurt steeds inclusief BTW tenzij het gaat om klanten met een geldig BTW-nummer buiten België. In deze laatste gevallen is de klant geen BTW verschuldigd.

 

Leveringstermijnen en vervoer

De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Indien er reeds meer dan 1 maand verstreken is sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren. Opgelet, in geval van leveringen buiten de EU, zal u als klant altijd invoerrechten en belastingen aangerekend krijgen. Invoerrechten en belastingen zijn steeds ten laste van u als klant.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betalingen van de facturen.

Eigendomsvoorbehoud

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling in onze winkel af te halen, wordt u geacht deze binnen een termijn van 2 weken op te halen. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u een e-mail eens uw bestelling compleet is en klaar voor afhaling.

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling te laten leveren, verwachten wij een betaling alvorens de bestelling naar u verzonden wordt. Uw bestelling blijft 1 week gereserveerd in ons magazijn. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u overigens een e-mail eens uw bestelling compleet en klaar voor afhaling is.

Indien u uw bestelling niet komt afhalen of niet betaalt binnen de termijn van 2 weken, behouden wij het recht uw bestelde producten terug in voorraad te nemen alsook de bestelling te annuleren.

Betalingen en terugbetalingen

Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in Euro. Bij terugbetalingen wordt steeds het oorspronkelijke bedrag terugbetaald in Euro. Indien in uw land een andere valuta dan Euro wordt gehanteerd, zal de terugbetaling gebeuren volgens de wisselkoers van dat moment. Wij staan niet in voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich voor kunnen doen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

Herroepingsrecht

Bij ACE Lighting kan u een ongebruikt product binnen de 14 dagen na ontvangst van het product, ruilen of retourneren zonder boete en zonder opgave van motief, volgens het Europese herroepingsrecht. Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht, maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service en  ons aanbod te verbeteren. De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant.

Voordat u een product retour zendt, kan het handig zijn dit eerst even op mail te zetten voor onze klantenservice. U krijgt dan een retourdocument doorgestuurd en zo kan de afhandeling, wanneer de retour aankomt in onze winkel, sneller plaatsvinden.

Retourvoorwaarden

 Een artikel wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:

 • De producten dienen compleet (inclusief alle accessoires, handleidingen en documentatie) te zijn.

 • Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. Producten mogen enkel bekeken worden zoals dit ook in een fysieke winkel zou gebeuren. Als je de producten toch installeert of in gebruik neemt, betekent dit dat u de producten aanvaardt.

 • De originele verpakking dient zich steeds in minimum 1 buitenverpakking te bevinden.

 • De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bijvoorbeeld door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.).

 • Indien u beroep doet op het herroepingsrecht bent u verplicht de aangekochte goederen in de originele verpakking binnen de 14 dagen na mededeling van herroeping effectief terug te sturen.

Uitzonderingen

 • Het herroepingsrecht geldt niet voor producten op maat gemaakt voor de klant, maatwerk of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 • Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn.

 • Het Europese herroepingsrecht geldt niet voor BTW-plichtige zakelijke klanten.

 • Het Europese herroepingsrecht geldt uitsluitend voor bestellingen geleverd in de 28 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

 • Het herroepingsrecht geldt niet op producten waar het uitdrukkelijk vermeldt staat.

Wijze van herroepen en terugsturen

Volg onderstaande stappen indien u uw bestelling wenst te herroepen en terug te sturen.

 1. Laat ons via het standaardformulier of via e-mail weten dat u uw aangekochte product wenst terug te sturen, en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelde product. Vermeld steeds uw klantnummer, factuurnummer en de producten die u wenst te retourneren. Wanneer u uw retourdocument hebt ontvangen, hebt u 10 werkdagen de tijd om uw retourzending aan ons te bezorgen. Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service te verbeteren. Klik op volgende link om het standaardformulier te downloaden: Download het standaardformulier voor herroeping.

 2. U laat het product op uw kosten en risico bezorgen op het volgende retouradres:

  ACE Lighting
  Kammenstraat 78
  2000 Antwerpen
  België

  Indien het product verloren gaat en/of beschadigd wordt tijdens de retourzending, is dit dus op uw verantwoordelijkheid en kan ACE Lighting niet aansprakelijk worden gesteld.
  Indien u een retourzending doet van buiten de Europese Unie, gelieve dan steeds een officiële koerierdienst (bijvoorbeeld UPS, TNT, DHL …) te gebruiken, gebruik nooit een postbedrijf.
  Indien u toch gebruikmaakt van een postbedrijf, zal u zelf verantwoordelijk gehouden worden voor alle douaneformaliteiten.

 3. Als de retourzending aankomt in onze winkel, gaan wij z.s.m. na of het product voldoet aan de retourwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte via mail. Indien het product voldoet aan de retourvoorwaarden zullen wij het volledige orderbedrag crediteren op uw account.
  Let op: wij zullen u enkel de betaalde prijs en de verzendingskosten om het product aan u te bezorgen - indien deze er waren - terugbetalen. De verzendingskosten om het product te retourneren zijn steeds voor uw rekening.

 4. Indien het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet, blijft het uw eigendom en dient u het binnen de 2 weken terug af te halen. Indien gewenst kunnen wij in dit geval het product, op uw kosten, terugsturen met een transportfirma. Indien de geweigerde retour na 2 weken nog steeds in ons magazijn staat, zal u via mail op de hoogte worden gebracht dat het product vernietigd wordt.

Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.

Indien de verpakking tijdens het transport geopend of beschadigd werd dient de consument dit binnen 48u na ontvangst per mail te melden met behulp van enkele foto's. De goederen mogen pas in gebruik genomen worden na goedkeuring van ACE Lighting.

De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

De bestellingen worden steeds online betaald via de aangeboden betalingsmethoden, hetzij via bancontact/mistercash of d.m.v. een kredietkaart.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Hebt u nog vragen?  

 

Contacteer ons